Ilmoittautuneet:
Alpo nissinen
Hannu Vepsäläinen
Matti
Urkki Keinänen
Timo Vainikainen
Karo
Pekka Oivanen
Pertti Kärkkäinen
Jussi Hartikainen
Tuomo Holopainen
Tapsa
Kari Pitkäneni
Kari Vepsäläinen
Jarkki
"Milli" Rönkkö
Heikki Kainulainen

Ei tulossa: